Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

DLe vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 8. září 1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl, hrazena zdravotní pojišťovnou. Uvedené ceny vstupují v platnost dne 1. ledna 2012. Rozšířený ceník výkonů je k nahlédnutí v ordinaci. 

 

Ceník úkonů nehrazených pojišťovnou

 

Administrativní výkony: 

 

Potvrzení přihlášky do předškolního zařízení 

100 Kč

Potvrzení přihlášky  pro účast na akcích pořádaných školou

100 Kč

Potvrzení přihlášky  na tábory

100 Kč

Vystavení duplikátu zdravotnického dokladu

100 Kč

 

Vyšetření, potvrzení a zprávy: 

 

Potvrzení o vyšetření pro vstup do zaměstnání

300 Kč

Potvrzení o vyšetření pro řidičské oprávnění

400 Kč

Potvrzení o vyšetření pro rozšíření řidičského oprávnění

100 Kč

Vystavení zdravotního průkazu (potravinářský průkaz)

300 Kč

Potvrzení o vyšetření pro profesní průkazy

250 Kč

Potvrzení o vyšetření pro sportovní průkazy

250 Kč

Vyšetření pro studium v zahraničí

250 Kč

Výpis pojišťovně při uzavírání pojistné smlouvy

250 Kč

Zpráva pro policii, soud apod.

250 Kč

Očkování na vlastní žádost (bez očkovací látky)

150 Kč