Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

DLe vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 8. září 1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl, hrazena zdravotní pojišťovnou. Uvedené ceny vstupují v platnost dne 1. ledna 2012. Rozšířený ceník výkonů je k nahlédnutí v ordinaci. 

 

Ceník úkonů nehrazených pojišťovnou

 

Administrativní výkony: 

 

Potvrzení přihlášky do předškolního zařízení 

200 Kč

Potvrzení pro studium na střední škole  200 Kč

Potvrzení přihlášky pro účast na akcích pořádaných školou

200 Kč

Potvrzení přihlášky  na tábory

200 Kč

Vystavení duplikátu zdravotnického dokladu

Výpis ze zdravotní dokumentace

200 Kč

 

Vyšetření, potvrzení, zprávy a další: 

 

Potvrzení o vyšetření pro řidičské oprávnění

400 Kč

Potvrzení o vyšetření pro rozšíření řidičského oprávnění

200 Kč

Vystavení zdravotního průkazu (potravinářský průkaz)

300 Kč

Potvrzení o vyšetření pro profesní průkazy

250 Kč

Potvrzení o vyšetření pro sportovní průkazy

200 Kč

Vyšetření pro studium v zahraničí

250 Kč

Výpis pojišťovně při uzavírání pojistné smlouvy

250 Kč

Vyplnění pojistné události 200 Kč

Zpráva pro policii, soud apod.

250 Kč

Očkování na vlastní žádost (bez očkovací látky)

200 Kč

Nastřelení náušnice (jedné, bez náušnice) 250 Kč